Aнглија-

Најновото
поглавје
во
бајката
во
стилот
на
Пепелашка
во
која
сиромашна
девојка
е
игнорирана
од
нејзиниот
дедо,
напуштена
од
нејзиниот
татко,
мизерно
третирана
од
нејзината
мајка
алкохоличарка,
и
која
изгубила
брат
кој
се
самоубил,
пред
да
наследи
богатство,
се
игра
вон
Интернет,
во
живо
на
аукција
во
Сотби
во
Лондон
во
текот
на
следните
две
недели,
бидејќи
се
продаваат
над
шеесет
дела
во
сопственост
на
Марина
Пикасо,
внуката
на
славниот
шпански
уметник.

Pablo
Picasso,
Visage
soleil

Кога
Пикасо
почина
во
1973
година,
остави
околу
45.000
уметнички
дела
вредни
стотици
милиони,
но
не
остави
тастамент.
Наследството
беше
поделено
помеѓу
четири
деца
од
три
различни
мајки,
а
бидејќи
таткото
на
Марина,
Пауло
и
постариот
брат,
Паблито,
починаа
кратко
потоа,
таа
стана
наследничка.
Потоа
на
адвокатите
им
требаа
шест
години
за
да
го
поделат
наследството,
и
да
се
испочитува
последната
волја
на
Пикасо.

Pablo
Picasso,
Le
Tremplin
(Étude)

За
28
години,
Марина
го
вработи
швајцарскиот
продавач
на
уметности,
Јан
Кругиер,
за
да
ги
прави
продажбите
во
нејзино
име.
Но,
откако
тој
почина
во
2008
година,
таа
започна
да
се
свртува
кон
аукциите.
Помеѓу
2013
и
2015
година
таа
продала
некои
избрани
дела
за
над
200
милиони
фунти
на
аукции
во
Сотби,
но
имала
и
купишта
цртежи,
керамика
и
отпечатоци
со
пониски
цени.

Lot
37
Pablo
Picasso,
Scène
médiévale

Од
2015
година,
таа
организираше
девет
тематски
аукции
на
овие
во
сума
од
околу
40
милиони
фунти.
Процент
од
сите
овие
продажби
одат
во
фаворизирани
добротворни
организации
кои
им
помагаат
на
децата
без
родители
и
на
болниците
на
децата.
Таа
сама
има
пет
деца
(три
посвоени
од
Виетнам)
и
двајца
внуци.

Оваа
десета
продажба
се
проценува
на
скромни
1
милион
фунти
и
вклучува
шеесет
цртежи
и
керамика
кои
датираат
од
1899
до
1970-тите
години
(проценувано
од
2.000
до
50.000
фунти
секоја).
Тие
ја
следат
еволуцијата
на
Пикасо
низ
многу
стилови
(кубистичките
цртежи
од
1910-1914
се
најскапи).
Три
од
неговите
сликарски
палети
на
сликарството,
кои
ги
датира
Сотби
до
1973
година,
година
на
неговата
смрт,
се
проценуваат
на
околу
3.000
фунти..

Ниту
една
слика
не
е
потпишана.
Само
кога
работите
го
напуштаа
неговото
студио
за
продажба,
тој
ги
потпишуваше.
Но,
многумина
се
точно
датирани
во
неговата
оставнина
и
со
потекло
и
не
постои
сомнеж
за
нивна
автентичност.
До
денес,
повеќето
од
делата
на
Пикасо
на
аукциите
од
Сотби
најдоа
сопственици
во
странство,
со
суми
поголеми
од
проценките.