Франција
 –
Најголемите
европски
музеи
губат
и
до
600.000
евра
неделно,
поради
ограничувањата
воведени
за
борба
против
коронавирусот,
предупреди
претседателот
на
Мрежата
на
европски
музејски
организации,
Давид
Вијом.

Тој
на
онлајн
конференцијата
за
работењето
на
музеите
за
време
на
кризата,
рече
дека
загубите
на
музеите
во
туристичките
региони
во
изминатите
два
месеци
регистрирале
загуба
од
80
проценти.

Тој
истакна
дека
музеите
во
главните
градови
на
европските
земји
бележат
намалување
на
приходот
дури
и
помалку
отколку
оние
во
внатрешноста.