Со
проекција
на
филмовите
од
програмите
Светски
филм
и
100-годишнина
од
раѓањето
на
Федерико
Фелини,
вечерва
завршува
23-то
издание
на
Скопје
филм
фестивал.

Програмата
ја
затвораат
британскиот
филм
„Фани
Лај“
(2019)
и
култното
ремек-дело
на
Фелини
„Осум
и
пол“
(1963).

Скопје
филм
фестивал,
на
23-тото
издание
понуди
повеќе
од
дваесет
играни
и
документарни
филмови
поделени
во
три
програми:
Панорама
на
светски
филм,
Денови
на
квир
кино
и
Ретроспективна
програма
на
филмови
од
Федерико
Фелини
во
соработка
со
Кинотека
на
Северна
Македонија.

Фестивалот
во
рамки
на
својата
годинешна
програма
ја
одбележа
и
стогодишнината
од
раѓањето
на
книжевникот,
филмски
сценарист
и
режисер,
Славко
Јаневски.