Министерството
за
култура
обезбеди
финансиска
поддршка
во
месечен
нето
износ
од
14.500
денари
за
месеците
април
и
мај
2020
година
за
уметниците
и
другите
физички
лица
кои
вршат
дејности
и
други
активности
во
областа
на
културата
како
и
филмските
работници,
информира
денеска
министерот
за
култура
Хусни
Исмаили.


Министерството
за
култура
и
јас
како
министер,
во
ова
време
кога
целиот
свет
се
справува
со
последиците
од
пандемијата
од
КОВИД
19,
вложивме
максимални
напори
во
ублажувањето
на
последиците
од
коронавирусот
кои
ги
погодија
не
само
уметниците
туку
и
сите
културни
работници
воопшто.
За
таа
цел,
континуирано
се
залагавме
и
успеавме
во
нашите
напори
преку
Министерството
за
култура,
а
со
поддршка
на
нашите
институции,
да
обезбедиме
финансиска
поддршка
за
месеците
април
и
мај
2020
година,
во
месечен
нето
износ
од
14.500
денари,
средства
кои
ќе
бидат
наменети
и
исплатени
на
уметниците
и
другите
физички
лица
кои
вршат
дејности
и
други
активности
во
областа
на
културата
како
и
за
филмските
работници
кои
беа
погодени
од
глобалната
здравствено-економска
криза,
вели
министерот
за
култура
Хусни
Исмаили
во
видео
порака
до
уметниците
и
културните
работници.

Убеден
сум,
вели
Исмаили,
дека
со
оваа
финансиска
поддршка
барем
во
еден
дел
ќе
успееме
да
ги
ублажиме
последиците
од
состојбата
во
која
се
најдоа
уметниците
и
културните
и
филмските
работници
и
дека
со
заеднички
сили
и
во
иднина
ќе
продолжиме
културата
да
биде
онаа
која
ќе
го
обединува
светот
и
ќе
ја
промовира
нашата
зејмја
во
светски
рамки.


nderuar,Më
lejoni
t’ju
informoj
se
Ministria
e
Kulturës
dhe
unë
si
Ministër,

këtë
kohë
kur
e
gjithë
bota
po
përballet
me
pasojat
e
pandemisë

COVID
19,
gjatë
gjithë
kësaj
periudhe,
kemi
bërë
përpjekje
maksimale

lehtësimin
e
pasojave
nga
koronavirusit

preku
jo
vetëm
artistët
por
edhe
dhe

gjithë
punëtorët
kulturorë

përgjithësi.Për
këtë
qëllim,
ne
vazhdimisht
jemi
kujdesur
dhe
kemi
pasur
sukses

përpjekjet
tona
përmes
Ministrisë

Kulturës,
dhe
me
mbështetjen
e
institucioneve
tona,

sigurojmë
mbështetje
financiare
për
muajt
prill
dhe
maj

vitit
2020,
me
një
shumë
neto
mujore
prej
14.500
denarë,
mjete

do

destinohen
dhe
paguhen
artistët
dhe
personat
tjerë
fizikë

kryejnë
veprimtari
dhe
aktivitete

tjera

fushën
e
kulturës,
si
dhe
punonjësve

filmit

janë
prekur
nga
kriza
globale
shëndetësore

ekonomike.Jam
i
bindur

me
këtë
mbështetje
financiare
do

lehtësojmë

paktën
pasojat
e
situatës


cilën
u
gjendën
artistët
dhe
punonjësit
e
kulturës
dhe
filmit
dhe
se
me
përpjekje

përbashkëta
dhe


ardhmen

vazhdojmë

kultura

jetë
ajo

do

bashkojë
botën
dhe

promovoj
shtetin
tonë

korniza
botërore.

Posted
by

Hysni
Ismaili

on
Петок,
29
мај
2020