Со
Европска
конвенција
нашата
држава
доби
шанса
да
стане
дел
од
големи
филмски
копродукции.
Имено,
Македонија
станува
дел
од
ревидираната
Европска
конвенција
за
кинематографска
копродукција,
во
која
покрај
членките
имаат
право
да
учествуваат
и
земјите
кои
не
се
дел
од
Европската
Унија,
а
имаат
потенцијал
и
кадар
за
работа
на
интернационални
проекти.

Целта
на
ревидираната
Конвенција,
велат
од
Агенцијата
за
филм,
е
да
обезбеди
правна
и
финансиска
рамка
за
ко-продукција
на
долгометражни
филмови,
во
кои
се
вклучени
продукции
основани
во
три
или
повеќе
држави
потписнички.

“Тоа
значи
дека
двојно
се
намалени
условите
кои
мора
да
ги
исполнуваат
продукциите
за
да
се
сметаат
за
копродуценти
и
тоа:
Мултилатералните
ко-продукции
сега
имаат
минимално
учество
од
5
отсто
(претходен
процент
10
отсто),
додека
билатералните
ко-продукции
имаат
минимално
учество
10
отсто
(претходен
процент
20
отсто)“,
соопштуваат
од
Агенцијата
за
филм.

Директорот
на
Агенцијата
за
филм
на
Северна
Македонија,
Горјан
Тозија
соопшти
дека
е
задоволен
што
нашата
земја
добива
подобра
шанса
да
биде
дел
од
големи
европски
филмови
во
улога
на
копродуцент.

“Двојното
намалување
на
условите
за
учество
во
филмови
што
некогаш
се
многу
скапи
за
нас
значи
подадена
рака
во
европската
кинематаграфија“,
вели
Горјан
Тозија.
Европскиот
фонд
за
копродукција
и
дистрибуција
на
креативни
кинематографски
и
аудиовизуелни
дела

Еуроимаж
ја
има
надлежноста
врз
ваквите
проекти,
но
и
за
истите
ќе
овозможи
споделување
на
најдобрите
практики
со
цел
полесно
заокружување
на
ваков
тип
на
соработки.

Оваа
олеснителна
околност
за
македонските
продукции
официјално
стапува
на
сила
на
1
октомври
2020
година.