Меѓународна
балканска
конференција
на
тема
„Состојби
и
перспективи
во
музичко

балетското
образование“
ќе
се
одржи
од
денеска
до
25
октомври
во
Скопје
во
организација
на
ДМБУЦ
„Илија
Николовски-
Луј“.

На
конференцијата
ќе
се
разгледуваат
специфичните
практики
и
прашања
од
областа
на
професионалната
музичко

балетска
едукација.
Ќе
учествуваат
музичко

балетското
педагози
од
Словенија,
Хрватска,
Србија,
Австрија,
Англија,
Бугарија,
Косово
и
С.Македонија.

Меѓународна
балканска
конференција
е
реализира
со
поддршка
на
Министерството
за
култура
и
Министерството
за
образование
и
е
дел
 од
активностите
на
ДМБУЦ
„Илија
Николовски

Луј“
за
одбележување
на
75
годишниот
јубилеј
од
основањето
на
училиштето.