Италија

Славната
Миланска
скала
ќе
се
реотвори
идната
недела
по
четири
месеци
со
серија
на
четири
концерти,
на
кои
ќе
присуствуваат
само
по
600
гости,
што
е
помалку
од
третина
на
капацитетот,
јавуваат
италијанските
медиуми.


Концертите
ќе
се
одржат
на
6,8,13
и
15
јули,
а
уметниците
ќе
изведуваат
арии,
ќе
свират
инструментална
музика
и
сл.Генералниот
менаџер
Доминик
Мејер
вели
дека
е
за
почит
што
Скала
може
да
прими
600
гости
заради
почитување
на
мерките,
иако
капацитетот
и
е
2000.
Гостите
ќе
носатр
заштитна
маска
и
ќе
седат
на
дупли
седишта
така
што
ќе
мора
да
доаѓаат
во
двојка.