Сепак,
дезинфекцијата
на
книгите
не
е
лесна,
бидејќи
хартијата
е
чувствителен
материјал
и
не
смее
да
дојде
во
контакт
со
детергенти.

„Сите
материјали
и
тетратки
што
ги
користат
посетителите
се
чуваат
на
посебни
места
од
безбедносни
причини
и
се
поделени
во
кутии
во
зависност
од
датумот
на
враќање.
Остануваат
во
кутиите
7
дена“,
објаснува
за
„Еуроњус“
заменик-директорот
Ана
Лукарели.

За
првпат
од
Втората
светска
војна,
библиотеката
е
затворена
толку
долго.
Тоа
не
се
случило
ниту
за
време
на
катастрофалното
прелевање
на
реката
Арно.