Во
издание
на
„АЕА”
и
„Грифин
Прес”
од
Мелбурн,
Австралија,
на
англиски
јазик,
продолжи
издавањето
на
„Собрани
романи”
од
Божин
Павловски.

Во
превод
на
доктор
Весна
Николова
и
Елена
Чаварела,
и
супервизијата
на
Бредли
Досон,
од
печат
излегоа
томот
16
(Враќање
во
сказните-
Return
to
the
Fairytales)
и
томот
17
(Викај
ме
Бај-Call
me
Bye).
Ликовните
решенија
на
целата
колекција
се
на
сликарката
Жаки
Линч.

Се
предвидува
до
крајот
на
2021
година
да
бидат
преведени
и
преостанатите
три
романи
од
Божин
Павловски.
Целиот
проект
во
чест
на
80
роденден
на
авторот
е
финансиран
од
австралиски
фондови.
Сите
дела
на
Божин
Павловски
се
и
наоѓаат
и
во
едициите
на
„Kindle
Books”,
достапни
за
глобална
дигитална
продажба.