Во
Скопје,
денеска
и
официјално
ќе
се
отвори
проектот
РЕАД

Регионална
мрежа
за
културна
разновидност,
информираат
од
Гете

институтот
Скопје.
Од
таму
инфомираат
дека
настанот
ќе
се
одржи
во
Europe
House.
Со
оглед
на
ситуацијата
со
коронавирусот
организаторите
нудат
можностa
настанот
да
се
следи
во
живо
и
онлајн
на
YouTube
каналот
на
Europe
House
и
на
Facebook
профилот
на
Гете-институт
Скопје.


Главната
цел
на
проектот
е
да
придонесе
за
помирување
и
интеркултурна
толеранција
со
помош
на
отворање
нови
канали
за
комуникација
за
независните
културни
заедници,
нудејќи
им
можности
за
вмрежување
надвор
од
политичката
сцена.
Проектот
нуди
можности
за
размена
на
искуства
преку
заеднички
проекти,
јавни
настани
и
кампањи.
Ќе
се
промовираат
различни
културни
иницијативи
и
ќе
се
обезбеди
простор
за
претставување
на
работата
на
помали
иницијативи
во
регионалната
арена.
Преку
поттикнување
на
културата
на
читање
и
понуда
на
квалитетни
литературни
дела
од
регионот,
проектот
се
стреми
да
ги
промовира
меѓукултурните
читачки
вештини
и
демократски
вредности,
соопштија
од
Гете

институт
Скопје.

Проектот
е
финансиран
од
Европска
комисија
во
рамките
на
грантовата
програма
„Можности
на
граѓанското
општество
и
програми
за
медиуми
2018-2019“,
Реф.број
EuropeAid/162473/DH/ACT/Multi,
со
времетраење
од
4
години
во
период
од
01.09.2020
до
31.08.2024
година.
Истиот
ќе
биде
имплементиран
од
страна
Гете-институт
Скопје,
како
проектен
координатор,
и
Центар
за
балканска
соработка

Лоја
(Северна
Македонија),
Instituti
I
Librit
dhe
i
Promocionit
(Албанија),
Kalem
Culture
Association
(Турција),
Krokodil
(Србија),
Qendra
Multimedia
(Косово)
како
партнери.