Фото:
Б.
Грданоски

Поради
зголемениот
интерес
од
страна
на
читателската
публика,
а
воедно
и
поради
почитување
на
протоколите
за
заштита
од
Ковид-19,
организаторите
на
Саемот
на
книга
заедно
со
Македонската
асоцијација
на
издавачи,
Здружението
на
издавачите
и
книжарите
на
Македонија

ЗИКМ,
Здружението
на
албанските
издавачи
од
Македонија
и
Сојузот
на
албански
издавачи
во
Македонија,
донесоа
одлука
Саемот
на
книга
да
има
продолжено
работно
време
денеска
и
утре.

Работното
време
за
денеска
е
од
10:00
до
21:00
часот,
а
за
утре
е
од
10:00
до
22:00
часот.
Сите
други
денови
останува
со
редовното
работно
време.

Со
цел
да
се
избегнат
гужвите
на
билетарите
организаторите
потсетуават
дека
билет
за
Саем
на
книга
можат
да
се
купи
преку
оn-line
електронскиот
систем
на www.karti.com.mk по
цена
од
30
денари
(директен
линк: https://www.karti.com.mk/etickets/TicketList.aspx?pEventID=3562

Саемот
на
книга
е
поддржан
од
Министерството
за
култура
на
Северна
Македонија.