На
20
октомври
оваа
година
по
повод
Светскиот
ден
на
харфата
и
во
рамките
на
одбележување
300
години
од
создавање
на
харфата,
ќе
се
одржи
онлајн
концерт
каде
што
со
свои
настапи
и
дела
ќе
се
претстават
најдобрите
харфисти
од
светот. 
Претставник
од 
Северна
Македонија
ќе
биде
нашата
харфистка,
композиторка
и
пејачка,
Сара
Мејс
под
покровителство
на
„Okxsa
projects 
Скопје“.

Главната
цел
на
овој
настан
е
да
се
создаде
плодна
почва
за
културолошки
дијалог
преку
уметноста,
која
е
потсетник
за
мирот
и
единственото
на
сите
држави.
Целта
на
овогодинешните
изведувачи
и
композитори
пак,
е
да
си
ги
претстават
своите
земји
преку
вметнување
на
својата
традиција
во
делата
кои
ги
изведуваат
и
на
тој
начин
да
го
запознаат
светот
со
својот
фолклор.

-Многу
сум
среќна
што
ќе
настапувам
на
„Светскиот
ден
на
харфата“
и
ќе
ја
претставувам 
Македонија.
Инспирирана
од
нашата
македонска
песна
„Се
посврши
Сербез
Донка“,
напишав
дело
кое
што
го
нареков
„Donka
of
Macedonia“.
Им
благодарам
многу
на
Okxsa
Projects
што
ме
избраа
мене
да
ја
претставувам
мојата
Македонија
и
што
ме
поддржаа
во
мојата
работа,
напиша
Сара
Мејс
на
својот
Инстаграм
профил.

„Okxsa
projects
Скопје“
е
Европска
Асоцијација
за
интеракција
и
соработка
во
полето
на
образованието,
културата
и
спортот
и
е
платформа
за
културни
и
иновативни
проекти,
а
нивната
цел
е
да
се
промовира
македонската
култура
надвор
од
нејзините
граници
и
да
се
зголеми
поддршката
на
талентираните
млади
уметници
насекаде
низ
светот,
како
и
да
се
поддржи
хуманата
страна
на
човештвото.

Иницијатор
на
проектот
е
Александар
Болдачев,
руско-швајцарски
харфист,
композитор,
наставник,
гостин
солист
на
Бољшој
Театар,
добитник
на
неколку
интернационални
награди,
основач
и
генерален
продуцент
на
„Фестивал
на
харфата
Цирих“.

Главната
цел
на
Светскиот
ден
на
харфата
е
да
се
создаде
плодна
почва
за
културен
дијалог.
Оваа
нова
традиција
ќе
стане
потсетник
на
мирот
и
единството
на
сите
земји
и
извор
на
инспирација
за
развој
на
харфата
како
дипломатски
симбол
на
уметност,
здравје
и
солидарност
покрај
тоа
што
е
прекрасен
музички
инструмент.