Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale, këtë vit 26 Prill-Ditën Botërore të Pronësisë Intelektuale e shënon nën moton ” Inovoni për një ardhmëri të gjelbër” Me këtë rast drejtori i përgjithshëm i OBPI Frensis Gari, dërgoi një mesazh:

Këtë vit, Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale po zhvillohet në rrethana të paparashikuara. Unë u shpreh mirënjohje të gjithë atyre që punojnë në vijat e para të pandemisë aktuale të koronavirusit. Gjithashtu, do të doja të shpreh ngushëllimet e mia për të gjithë ata që kanë pësuar humbjen e të dashurve si rezultat i krizës momentale shëndetësore.

Në muajt e fundit, jeta e miliarda njerëzve në të gjithë botën është dëmtuar në mënyrë radikale. Sidoqoftë, ne mund të marrim frymëzim nga kërkesa e përhershme njerëzore për të tejkaluar këtë fatkeqësi dhe për të gjetur zgjidhje inovative për sfidat e ndërlikuara globale.

Çdo ditë jemi dëshmitarë të iniciativës inkurajuese, pasi qeveritë, industria dhe akademia bëhen së bashku për të mbështetur përpjekjet për inovim për daljen tonë nga kriza aktuale.

Përgjigja jonë ndaj krizës aktuale tregon se ne kemi mençurinë kolektive, zgjuarsinë dhe krijimtarinë për të qenë në ballë të këtyre sfidave dhe formësojmë të ardhmen, për të qenë të sigurt, të qëndrueshëm dhe të gjelbër. Dhe, duke parë atë të ardhme, ne shohim se pronësia intelektuale (IS) – mbështetja inovative dhe mendimi inovativ – janë kyçe për zgjedhjen e sfidave tona globale.

Inovacioni ofron mundësi dhe e njëjta është çelësi për të gjetur zgjidhjet dhe qasjet që na duhen për të krijuar një të ardhme të qëndrueshme dhe të gjelbër.

Merrni si shembull kërkesën në rritje globale për energji. Siç është cekur në Indeksin Global të Inovacionit në vitin 2018: Duke energjizuar botën me inovacion, kërkesa globale për energji parashikohet të rritet me 30 përqind deri në vitin 2040, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë. Vetëm me inkurajimin e inovacionit dhe me mbështetjen e zhvillimit e sistemit të fuqishëm që inkurajojnë dhe mbështesin IS, ne do të jemi në gjendje të zhvillojmë sistemet e energjisë së pastër të nevojshme për të përmbushur atë kërkesë, njëkohësisht zvogëlojnë emisionet e gazrave serë dhe nxisin rritjen ekonomike. Ky është kompleksi i ekuacioneve të energjisë me të cilat përballen politikë-bërësit.

Sot, furnizimi global me energjinë e rinovueshme është rreth 15 përqind. Siç është cekur në Indeksin Global të Inovacionit në vitin 2018: Duke energjizuar botën me risi, deri në vitin 2050, rreth 85 përqind e nevojave parësore të energjisë në botë vijnë nga burime të rinovueshme, të tilla si energjia diellore, era dhe energjia gjeometrike. Për ta arritur këtë, duhet të mendojmë me kujdes se si prodhojmë, ruajmë, shpërndajmë dhe harxhojmë energji, dhe duhet të zbatojmë politika që mbështesin zhvillimin e shpejtë dhe vendosjen e teknologjive të energjisë së rinovueshme që mundësojnë që të gjithë sektorët të bëhen më efikas dhe aktivitetet e tyre të jenë më shumë “të gjelbërt”.

Inovacioni ofron mundësi dhe është çelësi i zgjidhjeve dhe qasjeve që na duhen për të krijuar një të ardhme të qëndrueshme dhe të gjelbër.

Por për ta arritur atë qëllim, duhet të ndërmarrim aktivitete. Qëndrueshmëria e mjedisit jetësor duhet të jetë përparësia jonë – është themeli i mirëqenies sonë në të ardhmen.

Ne duhet të investojmë në ekosistemet nacionale të inovacionit dhe të mundësojmë një qasje të gjerë në sistemet nacionale efektive të IS që mbështesin zhvillimin dhe klasifikimin e teknologjive, produkteve dhe shërbimeve që na nevojiten për të lëvizur drejt një të ardhme më të ndritshme, të gjelbër  me karbon të ulët.

Në këtë moment unik në histori, le t’i kthehemi asaj që mund të bëjmë për t’u bërë më rezistent dhe përgjegjës ndaj personit të kërcënimeve për shëndetin global dhe planetit tonë. Le të mendojmë për rolin që inovacioni dhe sistemi IS mund të luajnë në kryerjen e përpjekjeve globale për të krijuar një të ardhme të gjelbër që mbështet mirëqenien e njerëzimit. Dhe le të përkushtohemi në mënyrë aktive në krijimin e një të ardhmeje të gjelbër.

Më në fund, ju inkurajoj të nënshkruani hartën Botërore në përpjekjen e pronësisë intelektuale.

Së bashku ne mund të inovojmë për një të ardhme më të gjelbër, të ndritshme dhe më të qëndrueshme.

Ju uroj të gjithëve një Ditë Botërore të Pronësisë Intelektuale shumë të lumtur dhe të sigurt 2020.

LINKU NGA VIDEO MESAZHI I FRENSIS GARI