Qendrën
Kulturore-Informative

Republikës

Maqedonisë

Veriut

Stamboll,
Republika
e
Turqisë
sot
(16
tetor)

ora
14
do

hapet
ekspozita
personale
e
pikturave

artistit
akademik
Zoran
Arsovski-Babata,
e
titulluar
,,
Bumerang
Kozmik”.


kuadër

ekspozitës
e
cila
është
pjesë
e
Programit
Vjetor

Ministrisë

Kulturës
për
vitin
2020,
do

prezantohen
20
vepra

formë

një
koleksioni
kompakt
e
titulluar
,,Bumerangë
Kozmik”.

Zoran
Arsovski-Babata
deri

tani
ka
realizuar
13
ekspozita
personale,
dhe
me
veprat
e
tij
ka
marrë 
pjesë


shumë
koloni
ndërkombëtare

artit,
ekspozita,
projekte
dhe
simpoziume

vend
dhe
jashtë
vendit.