Pas shfaqjes të suksesshme të ekspozitës “Çregullime tektonike” e cila numëron gjithsej 64 piktura të artistit аkademik të artit  Zoran Arsovski – Gjushja në vendbanimin bullgar Sofija, për shkak të interesit të madh dhe dëshirës ky opus i fundit i veprave të jetë i shikuar edhe në qytete më të vogla në brendësi të Bulgarisë, ekspozita do të jetë e hapur në qytetin Kystendil në 17 janar në ora 17:00 në Sallën e  Ekspozitave në Teatrin e Komunës Kysendil, Republika e Bullgarisë.

Publiku më i gjerë ka mundësi që ti shohë veprat e artistit vizual bashkëkohor akademik Arsovski deri më 20 Shkurt të vitit 2020.