Me
filmin
,,Historia
e
vërtet
e
Bandës

Kelit”
sonte

orën
19:00

oborrin
e
kinotekës

Maqedonisë

Veriut
do

hapet
edicioni
23
“Fillon
Festivali
i
Filmit

Shkup”


programin
e
festivalit,
i
cili
do

zgjat
deri

16
shtator,
do

shfaqen

shumë
se
njëzet
filma
artistik
dhe
dokumentar

ndarë

tre
programe:
Panorama
e
Filmit
Botëror,
Ditët
e
Kinemasë
kvir
dhe
Programi
i
Filmit
Retrospektiv

Federiko
Felini.
Nga
programet
shoqëruese,

kuadër

festivalit
do

prezantohet
ekspozita
e
Zoran
Kardulla.

Shfaqjet
do

jenë
 në

hapur.
Biletat
janë
falas,
por
duhet

merren
para
shfaqjes
për
shkak

numrit

kufizuar

vendeve.
Organizatorët
kanë
vërejtje
se
do

respektohen
masat
për
mbrojtje
nga
Kovid-19,
dmth
është
e
detyrueshme

mbahet
maska
​​dhe

mbahet
distancë.