Punëtori
kreative,
diskutime,
filma
për
fëmijë
dhe

rinj,
përmbajtje

ndryshme
edukative,
por
edhe
takime
me
njerëz

njohur
do

realizohen
nga
rreth
300
studentë
nga
vendi
dhe
12
vende

tjera

Festivalin
e
tetë

filmit
për

rinj
këtë
vit
,,
Gjifoni
Maqedon”.

Tema
e
edicionit

këtij
viti

“Gjifoni
Maqedoni
2020”,
e
cila
do

mbahet
nga
25
deri

30
shtator,
është
Toka
(Earth)
si
pjesë
e
një
cikli
tre-vjeçar
kushtuar
mjedisit
jetësor.
Për
shkak

pandemisë,
pjesa

e
madhe
e
programit

festivalit
do

zhvillohet
online
përmes
platformës
“Youth.mk”.

Festivali
do

hapet
sot

orën
19

Kinemanë
e
Maqedonisë
me
projeksionin
e
filmit
italian
,,
Vëllai
im
i
ndjek
dinozaurët”

filmi

i
mirë
për
rinin
këtë
vit,
Sipas
akademisë

filmit.

Platforma
e
re
digjitale
e

rinjve
“Youth.mk”
përmes

cilës
do

mbahet
Festivali
u
krijua
me
mbështetjen
e
Misionit

OSBE-së

Shkup,
dhe
është
dedikuar
për
adhuruesit
e
rinj

artit

filmit.
Platforma
do

jetë
vendi
ku
do

publikohen
krijimet
audio-vizuale,
artikuj,
udhëzime
për
autorë

rinj
maqedonas
dhe

huaj.
E
njëjta
do
t’i
lejojë
pjesëmarrësit

angazhohen
drejtpërdrejt

punëtori
dhe
ngjarje

tjera
online
dhe

kenë
takime
interaktive
me

ftuarit.

Festivali
mbështetet
nga
Agjencia
e
Filmit
dhe
Ministria
e
Kulturës,
Qyteti
i
Shkupit,
partneri
Italian

Gjifoni
Ekspiriens,
Ministria
e
Kulturës
dhe
Turizmit

Italisë,
Ministria
e
Punëve

Jashtme

Italisë
dhe
Ambasada
Italiane

Maqedoni.