Komisioni
për
Sëmundje
Infektive
ka
sjell
vendim


lejohet
organizimi
i
eventeve. 
Ministri
i
Shëndetësisë,
Venko
Filipçe
deklaroi
sot
se,
Komisioni
për
Sëmundje
Infektive
ka
pranuar
propozimin
e
Shoqatës

muzikantëve
dhe

përfaqësueve

shoqatës
për
organizim

ngjarjeve,

cilët
kanë
qenë

bashku

mbledhje
javën
e
kaluar
dhe
kanë
sjell
protokoll
me
kontrolle
strikte
gjatë
hyrjes.

“Sot
është
sjell
vendim


lejohet
organizimi
i
ngjarjeve.
Kapaciteti

mos
jetë
i
mbushur

shumë
se
50
persona

vendin
ku
organizohet
ngjarja
dhe
biletat

shiten

mënyrë
elektronike,


mos
bëhen
radhe
dhe
rrëmuja,
ndërsa
gjithashtu
është
e
obliguar
mbajtja
e
maskave.
Bëhet
fjalë
për
një
protokoll

shkëlqyer
dhe
shoqata
ndërmarrin
përsipër,

është
për
lëvdatë,

vet

kontrollojnë
zbatimin
e
masave
aty
ku
organizohet”,
deklaroi
Filipçe.