Festivali
i
muzikës
klasike
“Interfest”,
i
cili
mbahet
nga
3
deri

12
tetor

Manastir,
sonte
vazhdon
me
një
koncert
nga
Orkestrikamertal
i
Manastirit
dhe
i
ftuar
nga
Turqia
është
muzikanti
i
famshëm
i
flautit
Bulent
Evcin.

Koncerti
do

mbahet

sallën
e
Teatrit

Manastirit
ku
do

interpretohen
vepra
nga
Handel
Vivaldi,
Briçaldi
dhe
Çajkovski.

Sipas
programit

festivalit,
deri

12
tetor,
para
publikut,
gjithashtu
gjatë
tërë
mbrëmjes
do

mbahen
koncerte
nga
artistët
maqedonas
Biljana
Dimovska,
Tatjana
Bozhinovska,
Zoran
Sotirovski,
Vladimir
Sazdovski
dhe
Ivan
Eminoviç,

cilët
do

interpretojnë

7
dhe
8
tetor,
kurse
deri

fund

festivalit
përveç
artistëve
maqedonase,para
publikut 

Manastir
do

performojnë
edhe
artistë
nga
Shqipëria,
Rusia,
Austria
dhe
Kazakistani.

Gjatë
edicionit

29-të

Festivalit
Ndërkombëtar

Muzikës
Klasike
“Interfest”
do

mbahen
dy
shkolla 

organizuara
nga
Ajman
Musakaxhajeva
artist
dhe
mësues
violine

UNESCO-s,
dhe
profesori
i
borisë,
Vaso
Ristov
dhe
profesori
i
instrumenteve
frymore,
Kiril
Ribarski.