kuadër

festivalit
Park

Gostivar
sot
do

performon
orkestra
simfonike
,,Mexhikall”
nën
shkopin
dirigjues

Xhian
Emin,
me 
projektin
madhështor
,,Nju
pogodi!”.

Ngjarja
multimediale
“Nju
pogodi”,
e
cila
u
shfaq
premier
verën
e
kaluar

 ngjarjen

Filarmonia


hapur”

Parkun
e
Qytetit

Shkup,
do

realizohet

Gostivar
përsëri

qiellin
e
hapur.
Koncert
i
madh
simfonik,bend,
ansambël
vokal,
dirigjent
dhe
video
projeksionet
e
bëjnë
projektin
,,Nju
pogodi!”e
cila
sjell
muzikën
nga
disa
nga
disa
figura

filmave
vizatimor
nga
vendet
e
Bllokut
Lindor,

cilat
shënuan
fëmijërinë
e
brezave

viteve
70
dhe
80

,,Balltazar”,
,,Meçkoto
Ushko”,
,,Kozlle
Bozlle”,
,,Nju
pogodi”,
na
informojnë
organizatorët
e
festivalit.

Temat
e
koncertit

aranzhman

Vladimir
Nikollov

interpretuar
drejtpërdrejt,
do

ndjekin
filmat
e
animuar

publiku
do

jetë

gjendje

shikojë

ekranet
e
mëdha


cilat
do

zhvillohen
video
projeksionet.

Xhian
Emin
është
një
nga
artistët


njohur

muzikës

vend,
i
cili
ka
realizuar
shumë
projekte

zhanreve
dhe
formave

ndryshme,

vend
dhe
jashtë
vendit.