pllajën
para
Qendrës
Kulturore
për

rinj
sot
do

mbahet
ngjarja
tradicionale
e
poezisë
“Festa
e
blirit”
e
organizuar
nga
Shoqata
e
Shkrimtarëve

Maqedonisë,
sipas
protokolleve
për
organizimin
e
një
ngjarje
kulturore

një
pandemi.


solemnitet
do
ti
dorëzohet
çmimi
“Skeptri
letrar
2020”
poetit
maqedonas
Mihaill
Renxhov,
ndërsa
për
opusin
e
tij
letrat
do

flasë
Vlladimir
Martinovski.

Do

lexohet
edhe
letra
nga
fituesi
i
huaj
i
skeptrit,
poeti
sllovak
Miroslav
Bielik,
i
cili
për
shkak

pandemisë
nuk
ishte

gjendje

mbërrinte

vendin
tonë.

Me
vargjet
e
tyre
nga
përmbledhjet
e
fundit
do

prezantohen
poetët
Hristo
Petreski,
Pajo
Aviroviç
dhe
Suzana
V
Spasovska,
dhe
pastaj
do

interpretojnë
poetët

morën
pjesë

konkursin
për
këngën


mirë

ngjarjen
e
këtij
viti.
 Të
pranishmit
do

kenë
mundësinë

marrin
një
kopje

përmbledhjes
me
poezi

dy
laureatëve

përgatitur
posaçërisht
për
këtë
rast.

Ngjarja
është
realizuar
me
mbështetjen
e
Ministrisë

Kulturës
dhe
nën
organizimin
e  Qytetit

Shkupit.