“Mbrëmjet
strugane

poezisë”
si
një
nga
festivalet


vjetra
dhe


rëndësishme

poezisë
botërore
do

mbahet
edhe
këtë
vit,

terminin
e
zakonshëm,

fund

gushtit
dhe

kushte

pandemisë.

fazën
e
përgatitjeve

festivalit,
u
zhvilluan
disa
skenarë

mundshëm
për
mbajtjen
e
MSP,

varësi
nga
zhvillimi
i
situatës
me
KOVID-19.

Rrethanat
aktuale
lejojnë

festivali

organizohet
me
praninë
fizike

poetëve
vendas,
ndërsa
pjesëmarrësit
e
ftuar
nga
jashtë,
për
shkak

kufizimeve

lidhje
me
udhëtimet
dhe
udhëtimet
ajrore,
por
edhe
për

zvogëluar
rrezikun
e
përhapjes

virusit,
do

prezantohet
përmes
video
leximeve,

cilat
do

jenë
pjesë
përbërëse
e
programit

festivalit.

Video
fjalim
special
si
dhe
video
lexim,
përgatiti
laureati
i
këtij
viti
i
MSP-së,
poeti
izraelit
Amir
Or,
i
cili
do

jetë
i
ftuar
special

edicionin
e
ardhshëm
jubilar

60-të

MSP-së

vitin
2021,
kur
do
t’i
dorëzohet
Kurora
e
Artë,

bashku
me
laureatin
për
vitin
2021.

Programi
i
festivalit
do

zhvillohet

një
formë

reduktuar

periudhën
nga
28
deri

30
gusht,
por
do
të 
rruaj
përmbajtjen
e
programit

njohur

festivalit.

shumë
se
30
poetë
vendas
dhe

huaj
nga
brezi
i
vjetër
por
edhe
nga
brezi
i
ri
do

marrin
pjesë

festivalin
e
leximeve
kryesore

festivalit.
Pjesë
e
programit
do

jenë
pesë
kandidatët
nga
lista
e
ngushtë
për
çmimin
“Vëllezërit
Miladinov”
e
cila
do
t`ju
ndahet
edhe
këtë
vit
për
përmbledhjen


mirë
poetike
midis
dy
botimeve

MSP-së,
dhe
do

përfaqësohen
poetë

njohur
nga
vendi
dhe

huaj.

Ekipi
kreativ
i
MSP-së
e
përgatiti
dizajnin
e
edicionit

këtij
viti
i
cili
do

prezantohet

platformat
sociale

MSP-së

bashku
me
njoftimet
e
pjesëmarrësve.


respektim

plotë

protokolleve
për
organizimin
e
ngjarjeve

kushte

pandemisë,
MSP
përgatiti
një
propozim-protokoll
për
zhvillimin
e
festivalit,
i
cili
u
miratua
nga
Komisioni
për
sëmundje
ngjitëse.

Për

zvogëluar
rrezikun
e
përhapjes

virusit,
si
dhe
mbrojtjen
e
shëndetit

pjesëmarrësve
dhe
audiencës,


rrethana

zakonshme
është
i
pranishëm

një
numër
shumë

madhë

ngjarjeve
kryesore

hapjes
dhe
mbylljes

Festivalit,
këtë
vit
ka
ndryshim

vendndodhjen
e
mbajtjes

Festivalit,

përputhje
me
protokollet
për
organizimin
e
ngjarjeve

kushte

pandemisë.
Alternativa

e
përshtatshme
për
organizimin
e
programit
është
tarraca
e
mbuluar
e
Hotel
Drim,


cilën
zakonisht
zhvillohen
pjesë
nga
aktivitetet
programore

edicionet
e
rregullta

MSP-së.

Pjesëmarrja
fizike
e
audiencës
do

jetë
e
kufizuar
për
shkak

kapacitetit

hapësirës
dhe
për
shkak

protokolleve
për
mbrojtje,
por
programi
i
festivalit,
duke
filluar
nga
edicioni
i
vitit

kaluar,
do

transmetohet
drejtpërdrejt

kanalin
zyrtar
Youtube

MSP-së,
kështumundësohet
ndjekje
e
plotë
nga
ana
e
audiencës


gjerë.

Qëndrimi
i
pjesëmarrësve
është
e
rregulluar
sipas
protokolleve

punës

hotelit

kushte

pandemisë.

Do

sigurohet
transporti
i
organizuar
për
pjesëmarrësit

rrugën
Shkup-Strugë-Shkup,
dhe
operatori
i
zgjedhur
ekonomik
është
i
obliguar

zbatojë
protokollet
për
transportin
e
udhëtarëve

kushte

pandemisë.


kushte
kur
shumë
festivale

poezisë
me
famë
botërore
u
anuluan
ose
u
shtynë
për
shkak

pandemisë
me
KOVID-19,
Mbrëmjet
strugane

poezisë
do

ruajnë
vazhdimësinë
e
mbajtjes

festivalit,
i
cili
duke
filluar
nga
viti
1961
ka
treguar
fuqinë
e
poezisë
për

bashkuar
botën.