Hysni
Ismaili,
ministri
i
kulturës

Maqedoninë
e
Veriut
njoftoi
se
janë
subvencionuar
artistët
dhe
personat
fizikë
me
14,500
denarë
për
muajin
prill
dhe
maj
për
shkak

gjendjes

pandemisë,
transmeton

Portalb.mk
.

“Ne
vazhdimisht
jemi
kujdesur
dhe
kemi
pasur
sukses

përpjekjet
tona
përmes
Ministrisë

Kulturës,
dhe
me
mbështetjen
e
institucioneve
tona,

sigurojmë
mbështetje
financiare
për
muajt
prill
dhe
maj

vitit
2020,
me
një
shumë
neto
mujore
prej
14.500
denarë,
mjete

do

destinohen
dhe
paguhen
artistët
dhe
personat
tjerë
fizikë

kryejnë
veprimtari
dhe
aktivitete

tjera

fushën
e
kulturës,
si
dhe
punonjësve

filmit

janë
prekur
nga
kriza
globale
shëndetësore

ekonomike”,
deklaroi

Ismaili
.

Këtë
muaj,
Ministria
e
Kulturës
gjithashtu
ka
njoftuar
se

nuk
do

shkurtojë
financimin
e
projekteve

artistëve,

krizën
me
pandeminë
.

Ndërkohë,
Sindikata
për
arsim,
shkencë
dhe
kulturë
(SASHK)
ka
kërkuar
nga
Ministria
e
Kulturës

realizojnë

Marrëveshjen
Kolektive

u
nënshkrua

fund

vitit

kaluar
.

“Marrëveshja
Kolektive
e
nënshkruar
për
kulturën

zbatohet
plotësisht
nga
1
korriku,
SONK
kërkoi
nga
Ministri
i
Kulturës”,
njoftoi
sot
kryetari
i
SASHK-ut,
Jakim
Nedelkov
.

“Duke
i
marrë
parasysh
mjetet
buxhetore

Ministrisë

Kulturës
për
vitin
2020,
Ministria
dhe
Qeveria
kanë
propozuar

dispozitat

lidhje
me
përcaktimin
e
koeficientëve
për
punonjësit
e
kulturës

fillojnë

zbatohen


voni
deri

1.07.2020.

periudhën

vijim,
anëtarësia
e

dyja
sindikatave
duhet

shpreh
zyrtarisht
mPër
zbatimin
e
Marrëveshjes
Kolektive,
Qeveria
miratoi
konkluzion
se
mjetet
e
nevojshme
për
këtë
qëllim
duhet

sigurohen
deri

1
korrik
2020,
kur
edhe
do

zbatohen
koeficientet
për
punonjësit
e
kulturës
për
çka
kanë
rënë
dakord

dy
sindikatat
përfaqësuese.

bashku,
kjo
na
ka
çuar

këtë
sukses

përbashkët,
për

cilin
i
falënderoj
edhe
një
herë

gjitha
subjektet

kanë
kontribuar

realizimin
e
tij.”,
kishin
deklaruar
nga
ministria

kohën
e
nënshkrimit

Marrëveshjes
Kolektive.