moshë
82
vjeçe

fshatin
Koshtunçi,
Serbi
vdiq
një
ndër
vokalet


mëdha


gjitha
kohërave 

vend,
e
madhja
e
këngës
maqedonase,
Nina
Spirova.

Ministria
e
Kulturës
shpreh
ngushëllime

thella
familjes
Spirova
dhe
gjithë
publikut
muzikor
dhe
shoqërisë
maqedonase,
për
humbjen
e
largimit

interpretueses


mirë
me
një


fuqishëm,
e
cila
la
pas
një
investim

madh

historinë
e
muzikës
maqedonase.

Si
vlera

paharruara
për
kulturën
tonë
mbesin
interpretimet
e
Spirovës

muzikën
zbavitëse
,popullore,
dhe
muzikën
e
vjetër
qytetare.


paharruara
janë
interpretimet
e
saja
,,
Zoti
e
vraftë
kush
filloi
i
parë”,
Zogu

këndon”,
,,
Mos
e
shit
Kolo
çifligun”,
,,Fat
o
fati
i
im”
,
Perëndo
perëndo
diell
i
qartë”,
,,
Trego
trego
e
dashura
Stano”.

Ajo
ka
interpretuar
dhe
regjistruar
shumë
hite

famshme
muzikore
nga
editorë
botërorë
dhe
ka
marrë
pjesë

edicionet
e
para

Festivalit

Shkupit,
ka
bashkëpunuar
me
autorët,
kompozitorët
dhe
editorët
muzikorë


njohur
maqedonas,
përfshirë
Dragan
Gjakonovski

Shpato,
Lubomir
Brangjolica,
Dimitar
Masevski
dhe
shumë

tjera.
 Ka
regjistruara
mbi
80
kompozime
vetëm
për
produksionin
muzikor

RTVM,
prej

cilave
numri 


madh
janë
hitet:

Heshtur, 
hesht”,
“Një
puthje”,
“Liqeni
im”,
“Fund
i
largët”,

Sytë
e
Pelisterit”,
“Në
këtë
ditë”
etj.

Si
një
ndër
evergrinet
e
përjetshme,

cilat
do

mbesin

na
shoqërojnë
me

kaluarën
e
mrekullueshme
është
hiti
,,
Një
puthje”

shoqërimin
e
Filarmonisë
Maqedonase.
Një
këngë
e
përjetshme

mori
pjesë

festivalin
“Opatija”

vitin
1962
dhe
fitoi
çmimin
e
parë.

Nina
Spirova
ishte
një
yll

skenës
maqedonase
dhe 
jugosllave
kurse
nga
estrada
u
tërhoq

fillim

viteve
80,
duke
u
bërë
pjesë
e
historisë

muzikës

këtë
rajon.

Varrimi

Nina
Spirova
do

kryhet
sot

fshatin
Koshtuniçi