Pas
hapjes

Ekspozitës
Pjesëmarrja
maqedonase

festivalit
e
Frankofonisë
“Solej

Sozopol”

03.07.2020,
sipas

gjitha
protokolleve

punës

kushte

pandemisë
QIK
e
RMV-së

Sofje
ka
realizuar
performancë
me
prezantimin
e
leximit
publik

autorëve
maqedonas

dramave
dhe
pjesë

tyre

gjuhën
bullgare.

Gjatë
këtyre
ditëve

ueb
faqen
tonë

Qendrës
Kulturore
Informative
do

publikohet
edhe
video
e
ngjarjeve
<0}
Skenat
janë

veprave
nga
Goran
Stefanovski,
Dejan
Dukovski,
Jugosllav
Petrovski,
Venko
Andonovski…
Regjiseri
dhe
aktori
Gjorgi
Georgiev-Antika
dhe
aktori
Igor
Damjanov

e
realizon
këtë
projekt
si
maestro!
Video
është
e
Gorgi
Atanasovit.