emisionin
,,Utrinski
Brifing”

,,Sllobodna
TV”,
mysafir
i
mëngjesit
ishte
Afet
Jashari,
koordinator
i
programeve

Ministrinë 
e
Kulturës.

bisedë
me
Sasho
Ordanovski,
Jashari
e
informoi
publikun 
se

seancën
e
71

Qeverisë
u
miratua
një
Dekret
me
fuqi
ligjore
për
zbatim

Ligjit

kulturës

kohën
e
gjendjes

jashtëzakonshme
,
me
qëllim
 afatin
e
miratimit

projekt-programeve
vjetore
për
punë

institucioneve
nacionale
nga
fusha
e
kulturës
për
vitin
2021

vend


jenë
deri

fund

qershorit,

prolongohen
deri

1
gusht

këtij
viti.
Ky
është
lajmi
i
mirë
për

gjithë
institucionet
sepse
përfitojmë
kohë.
Kemi
bërë
një
propozim-protokoll
për
realizimin
e
projektit
dhe
ky
protokoll
është
dërguar

Institutin
e
Shëndetit
Publik.
Jemi

pritje

përgjigjes 
tha
Jashari
për
,,Utrinski
Brifing”.

Lidhur
me
buxhetin
e
parashikuar 
dhe
virusin
korona,
Jashari
theksoi
politikën
e
Ministrisë

Kulturës
e
cila
ka
për
qëllim
përdorimin
e

gjitha
kapaciteteve 

saj
për
realizimin
e
sa
ma
shumë
programeve

miratuara
me
qëllim


mundësojë
ekzistencë 
 përdoruesve 

kanë
aplikuar

konkurset
vjetore
dhe
me
qëllim
ti
plotësojë
nevojat
e
publikut

këtë
gjendje

jashtëzakonshme.

,,Ka
pasur
thirrje
nga
Ministria


gjithë
punonjësit
e

cilët
duan

heqin
dorë
nga
projektet
jashtë
institucioneve
nacionale 

marrin
nga
14.500
denarë 
por
numri

ka
hequr
dorë
nga
projekte

tilla
është
shumë
i
vogël.
 Për
këtë
arsye
kemi
zgjatur
afatin

këto
projekte

mund

realizohen”,
thotë
Jashari.


emision
u
nda
edhe
informacioni
se
nga
Komisioni
për
sëmundje
infektive
pritet
një
protokoll

rihapen
institucionet

kulturë,

pari
bibliotekat
dhe
muzetë,
dhe

Ministria
e
Kulturës
i
ndjek
modelet
dhe
praktikat
botërore

këtë
fushë

mënyrë


aplikojë
përvojat
pozitive

vendin
tonë.