Sonte
me
fillim

ora
20

QKM
do

mbahet
promovimi
i
romanit

katërt

Frosina
Parmakovska
i
titulluar
,,

kthim”.
Promovues

romanit
i
cili
është
botuar

shtëpinë
botuese
,,Ose-Ose”
janë
Oktaj
Ahmed
dhe
Dushko
Krstevski.

Frosina
Parmakovska
është
e
lindur

Shkup

vitin
1985.
Ka
diplomuar

Fakultetin
Filologjik,

katedrën 
për
letërsi

përgjithshme
dhe
komperative
.
 Magjistraturën
e
ka
kryer

Institutin
e
letërsisë
maqedonase
 studimet
Kulturologjike,
tema
,,Variantet
e
realizmit
magjik

botë
dhe
romani
maqedonas”.

Ka
botuar
tregime

shkurtra

revistat
letrare,
dhe

vitin
2013.
botoi
romanin,,
Duke
shkruar
topat
e
humbura”
(Kulturë).
Romani
i
saj
i
dytë
është
,,Kronik
e
qershisë”
(2014,
Ose-Ose)
hyri

finale
për
çmim
Romani
i
Vitit

“Utrinski
Vesnik”.
Përkthyer
në 
gjuhën
Bullgare
dhe
Ukraine.
“Numërim”
është
romani
i
saj
i
tretë,
për

cilin
ajo
fitoi
çmimin
Roman
i
Vitit
2017.
 Ka
pasur
prezantime

shumta

 vend
 dhe

shumë
ngjarje
ndërkombëtare

disa
vende
.Ka
botuar
tregime

shkurtra

revistat
letrare,
dhe

vitin
2013.
botoi
romanin.