Institucioni
nacional
Ansambli
për
këngë
dhe
valle
popullore
maqedonase
“Tanec”
do

fitoi
shtëpi

re.
Me
iniciativën
e
drejtorit

I.N.
“Tanec”
Martin
Vuçiq,

mbledhjen
e
72-të

qeverisë
e
shqyrtoi
dhe
miratoi
kërkesën
e
paraqitur

institucionit
për
zgjidhje

re
urbanistike-arkitektonike
për
shtëpi

re

një
prej
institucioneve


vjetra

vend,
projekt


cilin
udhëheqësit
e
“Tanec”
kanë
punuar
intensivisht

 periudhën
e
kaluar
pandemike.

Qeveria
e
shqyrtoi
kërkesën
dhe
obligoi
Ministrinë
e
Kulturës


propozojë 
zgjidhje

përshtatshme
për
problemin
me

cilin
përballet
Ansambli
i
Institucionit
Nacional
për
këngë
dhe
valle
popullore
maqedonase
“Tanec”.

-Pas
shtatë
dekadash
ekzistence,
një
nga
institucionet


rëndësishme
maqedonase

fushën
e
kulturës

vendin
tonë
do

fitoj
sallën
e
vet
dhe
kushtet
e
përshtatshme
për
punë
dhe
koncerte,

denjë
për
rëndësinë
e
tij
historike.
Kjo
është
hera
e
parë

qeveria
ka
dëgjuar
për
rolin
e
rëndësishëm

kushteve
adekuate
hapësinore

rritjen
e
përgjithshme
dhe
zhvillimin
e
mëtejshëm

këtij
ambasadori
tonë

madh

pasurisë
folklorike
maqedonase
dhe
kulturës
maqedonase

përgjithësi,
thonë
nga
“Tanec”.