Ministria
e
Kulturës

Maqedoninë
e
Veriut
sot
raportoi
se
Konkursi
vjetor
për
financimin
e
projekteve
me
interes
nacional

fusha
dhe
veprimtari

caktuara
nga
kultura
për
vitin
2021
do

jetë
i
hapur
deri

12
nëntor,
transmeton

Portalb.mk
.

Fillimisht
MK
kishte
raportuar
se
Konkursi
do

jetë
i
hapur
deri

10
nëntor,
por
sot
e
zgjati
afatin
deri

12
nëntor.

“MK

konkurset
vjetore
për
financimin
e
projekteve
me
interes
nacional

kulturë
për
vitin
2021,
do

mbështesë
projektet

veprimtaritë
dhe
fushat
vijuese:
mbrojtja
e
trashëgimisë
kulturore;
artet
vizuele,
arkitekturë
dhe
dizajn;
muzikore,
veprimtari
muzikore-skenike
dhe
folklore;
veprimtaria
e
dramës;
letërsi
dhe
veprimtari
botuese;
bashkëpunimi
ndërkombëtar
dhe
projektet
interdisciplinare”,
raportojnë
nga
Ministria
e
Kulturës.

Për
çdo
fushë

konkursit,
ministria
ka
caktuar
persona
përgjegjës
për

dhënë
sqarime
për

interesuarit
deri

26
tetor.

Ministria
e
Kulturës
përveç
afatit
dhe
personave
përgjegjës,
njëkohësisht
ka
publikuar
edhe
Kushtet
për
pjesëmarrje,
Kriteret
dhe
pikat
mbi

cilat
do

bazohet
vlerësimi
i
projektit
dhe
mënyrën
për
aplikim.