Sot

ambientet
e
Ministrisë

Kulturës
duke
respektuar
urdhëresat
e
Ministrisë

Shëndetësisë
dhe
qeverisë

RMV
u
realizua
një
takim
mes
sekretarit
shtetërorë

Ministrinë
e
Kulturës
,
zëvendësministrit
dhe
shefit

kabinetit

Ministrisë

Kulturës
dhe
udhëheqësve

njësive

Ministrinë
e
Kulturës.

Njëzëri
u
ra
dakort

Ministria
e
Kulturës

vazhdojë
me
punë
dhe 

jetë

shërbim


gjithë
artistëve
dhe
punonjësve

kulturës.
Ministria
e
Kulturës
ka
dërguar
kërkesë
zyrtare
deri
tek
komisioni
për
sëmundje
infektive
dhe
deri
te
shtabi
i
krizës


njejtit

sjellin
protokollin
për

bërë

mundur
kthimin

normalitet

institucioneve
kulturore

vend.

Deri
sa
nuk
kemi
protokoll

vendosura
nga
institucionet
e
lartëpërmendura
kërkojmë
nga

gjithë
institucionet
kulturore 

tu
përmbahen
rekomandimeve

qeverisë,
njëkohësisht
Ministria
e
Kulturës

emër

gjithë
artistëve
dhe 
punonjësve

kulturës
ju
bënë
thirrje
qytetarëve

RMV-së

tu
përmbahen
këshillave,
rekomandimeve
dhe
urdhëresave

Ministrisë

shëndetësisë


ndihmojmë

luftën
e
përbashkët

po
bëjmë
me
Covid
-19.

Ju
urojmë

gjithëve

punësuarve

institucionet
kulturore
dhe
artistëve
shëndet

plotë
dhe
suksese
për
realizimin
e
projekteve
për
vitin
2020
dhe

shpresojmë

normalizimin
e
situatës
sa

shpejtë


jetë
e
mundur
.