Me
prezantimin
e
shfaqjes
“Motrat
Prozorovi”

regji

BasilZafirçev
ansambli
është
i
INQK

Jordan
Haxhi
Konstantinov 

Xhinot
mbrëmë
pas
pothuajse
shtatë
muaj
pauz,
vazhdoi
me
repertorin
e
rregulltë
i
cili
ishte
i
ndërprerë,
për
shkak

gjendjes

pandemisë
me
kovid
-19.


shfaqje
luajtën
aktorët
KetiBorisova,
Maja
Lutkova,
SllavicaManaskovaMitrova,
ZharkoSpasovski
dhe
Faik
Mefailovski.

Përndryshe
kjo
shfaqje
me
sukses
është
prezantuar
këtë
vit

“Verën
e
Ohrit”
dhe

festivalin
e
teatrit

RistoShishkov
“.

Sot
sërisht 

repertorin
e
skenës

Tearit
Kombëtar

Velesit
do

performohet
shfaqja
“Portokalli
i
kaltër”

regji

AleksandarIvanovski


cilën
luajnë
aktorët
ZharkoSpasovski,
Faik
Mefailovski
dhe
SamoilStojanovski.