Në pajtim me nenin 3 paragrafi 2 të Rregullores për mënyrën e dhënies së provimit për të marrë licencën e lektorit dhe për Programin e provimit, Komisioni për Dhënien e Provimit për Lektor caktoi termine për konsultime për muajin tetor të vitit 2019 për personat e interesuar për dhënien e provimit të lektorit.

Anëtarët e Komisionit për Dhënien e Provimit për Lektor në terminet e caktuara do të jenë në kabinetet e tyre.

Terminet për konsultime:

– prof. dr. Iskra Panovska-Dimkova (Fakulteti Filologjik):16.10.2019, ora 11:30-12:30

– prof. dr. Simon Sazdov (Fakulteti Filologjik): 18.10.2019, ora12:00-13:00

– prof. dr. Katica Trajkova (Instituti i Gjuhës Maqedonase „Kërste Misirkov“):

21.10.2019, ora 11:00-12:00