Fondacioni
ndërkombëtar
“Forumi
i
Kulturave
Sllovene”
informon
për
thirrje

hapur
për
pjesëmarrje

punëtorëve

muzeve

kolokfiumin
ndërkombëtar
on-line
me
temë:
“Zëri
i
muzeve”,

do

mbahet

29
shtator
2020.
Kolokfiumi
është

organizim

“Piranova”

Qendra
Ndërkombëtare
për
Trashëgimi
me
seli

Piran,
Republika
e
Sllovenisë,

organizim

“Forumit

Kulturave
Sllovene”.


shumë
informata
për
thirrjen
mund

merrni

këtë
link::

https://fsk.si/en-us/Napovedi/International-Online-Colloquium-Piranova-Sounds-of-Museums-2