Qyteti
i
Shkupit
sot

QRK
organizoi
tribunë
për
planet
e
ardhshme
për
Sallën
universale.
Qëndrimet
e
veta
i
paraqitën
përfaqësues

institucioneve
shtetërore
dhe
kulturore,
shoqatave

qytetarëve
nga
sfera
e
kulturës,
sportit,
arkitekturës,
organizues

festivaleve
dhe
manifestimeve
kulturore

janë
mbajtur

Sallën
universale,
transmeton

MIA
.

Pjesëmarrësit
kryesisht
debatuan
për
atë
se
çka
i
nevojitet
Qytetit

Shkupit
si
objekt,
si
Sallë
universale

20
vitet

vijim.
Moderuesi
i
tribunës,
këshilltari

Qytetin
e
Shkupit,

Vasko
Llazarevski

informoi
se

këtë
moment
nga
Qyteti
i
Shkupit
po
shqyrtohen
tre
opsione
për

ardhmen
e
Sallës
universale,
Opsioni
i
parë
është
rindërtimi
i
sallës

njejtë

vend

njejtë.
I
dyti
është
ndërtimi

lokacion

ri
me
zgjidhje

propozuar

parkut

hapësirën
e
tanishme
dhe
i
treti
është
rindërtimi
i
Sallës

vjetër
universale
dhe
ndërtimi
i
një
salle

re.

Kryetari
i
Qytetit

Shkupit,

Petre
Shilegov

potencoi
se
e
tërë
kjo
filloi
nga
konkursi
për
Sallën
universale,
i
cili,
siç
tha,
mua
ndoshta

kushton
pikë
politike.
Konsideron
se
ai
nuk
ka

drejtë
si

Petre
Shilegov

dhe
si
kryetar
i
Qytetit

sjellë
vendime
autonome
pa
u
shterë

gjitha
argumentet
për
jetën
kulturore

qytet,
jo
vetëm
për
Sallën
universale.
Sipas
tij,
sjellja
e
vendimit
për
infrastrukturën
kulturore

qytet,
posaçërisht
pas
mungesës

një
objekti
fondamental
siç
është
Salla
universale
do

jetë
fati
i
këtij
qyteti

30
deri
50
vitet
e
ardhshme.

Ai
potencoi
se
Salla
universale
si
objekt
është
punë
serioze
emotive
për

gjithë
ne,
për
kulturën
e
vendit,
posaçërisht
për
pop
kulturën
e
vendit

50
vitet
e
fundit.

mesin
e
dobësive

Sallës
universale,
siç
theksoi,
është
ajo

nuk
mund

zgjerohet

lokacionin

është
sepse

afërsi
ka
hotele,
garazhë

kate…
Informoi
se

datë
28

këtij
muaji
përfundon
konkursi
për
zgjidhje
ideore
për
rregullim

hapësirës

mundshme
nëse
vjen
deri
te
rrënimi

lokacionin
ekzistues
dhe
do

hapet
konkurs
për
restaurim

Sallës
universale.

“Kam
sjellë
vendim
lokacioni.
E
kam
marrë

drejtën
e
kryetarit

Qytetit
dhe
dëshiroj

sall
e
re
koncertale

jetë
tek
serrat
e
tanishme

NP
“Parqe
dhe
gjelbërime”.
Ky
është
vendim
i
imi
si
lokacion
definitiv.
Nëse
hyhet

ndërtim

një
objekti

ri
multimedial,
i
cili
do

ketë
skenë

vogël,
skenë

madhe,
qendër
kongresesh
dhe
kur
do

bashkohen

gjitha,
do

duhet
ta
quani
Sallë
universale
sepse
do

ketë
brenda
veprimtari
universale.
Sipas
bindjes
sime
duhet

jetë
triumf
i
arkitekturës

vendit.
Hapësira
lejon

ndërtojmë
simbol

qytetit”,
sqaroi

Shilegov
.

Shtoi
se
këtu
mund

zgjidhet
problemi
me
skenë
verore,
me
hyrje

Parkun
e
Qytetit,

tani
nuk
e
ka.

Shilegov

tha
se
dëshiron
deri
vonë

vjeshtën
e
këtij
viti

ketë
pasqyrë
për

gjitha
aspektet,

sillet
vendim

mënyrë


hyhet

buxhetimin
shtetëror
për
vitin
2021.
Komunat
nuk
ndërtojnë,
por
menaxhojnë
me
sallën.

Drejtori
i
Qendrës
rinore
kulturore
(QRK),

Ruse
Arsov

tha
se
nuk
ka

ndërtuar
qëndrim
definitiv
për
këto
tre
zgjidhje

ofruara.
Konsideron
se
duhet

gjendet
kompromis
dhe

dëgjohet
mirë
qëndrimi
dhe
mendimi
i

gjithë
persona

tjerë
profesionistë.
Përkujtoi
se
Salla
universale
tashmë
pesë
vite
është
jashtë
funksionit,
ndërsa

shumë
se
rreth
dhjetë
vite
nuk
merr
pjesë

memorien
kulturore.
Konsideron
se
urgjentisht
na
nevojitet
hapësirë
e
re
kulturore,
sallë
e
re

mënyrë

mysafirët

priten
ashtu
siç
duhet.


Robert
Allaxhozovski
,
ish-ministër
i
Kulturës,
punonjës
shumëvjeçar
i
kulturës
dhe
koordinues
nacional
për
zhvillim

bashkëpunimit
kulturor
ndër
resorësh,
theksoi
se
vizioni
i
ofruar
i
kryetarit

Qytetit
për
lokacion

ri
dhe
hapësirë

re
është
e
guximshme
dhe
vizionare
dhe
duhet

mbështetet.


Martin
Panovski

nga
Asociacioni
i
arkitektëve

Maqedonisë
e
përsëriti
qëndrimin
e
tyre
se
Salla
universale
është
simbol
i
solidaritetit
nga
tërmeti,
objekt
pa
kurfarë
përmirësimesh,
rindërtimesh,
sendërtimesh.

“Salla
universale
është
simbol
i
solidaritetit
siç
është
tani,
por
a
i
nevojitet
opinionit
kulturor
një
objekt
i
tillë

sigurisht

jo.

qytet
dhe

shtet
urgjentisht
duhet

ndryshojë
mendimi
për
hapësirën.
Ne
me
këtë
Sallë
universale,
e
cila
është
shkatërruar,
i
edukojmë
fëmijët
tanë
për
kulturë

keqe
urbane.
Ky
objekt
nuk
guxon

mbetet
gjatë
kohë
i
këtillë,
sepse
Salla
universale
për
ne
arkitektët
dhe
për
arkitekturën
e
vendit
nuk
ka
rëndësi”,
theksoi

Panovski
.


tribunë
folën

Mirko
Popov

nga
MPG
Kolektiv,

FIlip
Avramçev
,
drejtor
i
Sallës
universale,

Oliver
Bellopeta

nga
Xhaz
Festivali
i
Shkupit,
arkitekti

Angell
Sitnovski